Verbić: Đaci preopterećni časovima, ne i učenjem

VerbicMinistar prosvete Srđan Verbić kaže da su đaci u osnovnim školama preopterećeni časovima, ali ne i učenjem i da je neophodno više vannastavnih aktivnosti. On dodaje da kroz vannastavne aktivnosti kod dece treba razvijati ključne kompentencije, da poboljšavaju svoj rečnik, razvijaju sposobnosti komunikacije, da se ne plaše javne prezentacije, razvijaju timski duh.

„Toga na časovima danas nema. Nama je neophodno da, osim časova, imamo više vannastavnih aktivnosti koje treba da se odvijaju u školi , ali njih ne treba stavljati u formu od 45 minuta“, rekao je Verbić.

Upitan da prokomentariše stav predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta Aleksandra Lipkovskog da bi višegodišnji nesklad prakse i zakona trebalo rešiti povećavanjem broja časova sa 25 na 28, ministar kaže da se povećanjem broja časova ništa ne dobija.

TV K::CN