Sanacija dela deponije

deponijaZavršetkom radova na sanaciji i zatvaranju na segmentu S4 deponije Bubanj u Nišu rešava se višedecenijski problem i u skladu je sa propisima u oblasti ekologije I zaštite životne sredine koje Srbija mora da ispuni na putu ka EU, rekao je gradonačelnik Zoran Perišić obilazeći radove. Radovi na sanaciji dela deponije započeti su u avgustu prošle godine, a 60%, koliko je do sada urađeno košta oko 60 miliona dinara. Očekuje se da sve bude gotovo za najviše dva meseca. Poglavlje 27 u pregovorima o članstvu u EU između ostalog reguliše kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, upravljanje vodama, kontrolu industrijskog  zagađenja, kontrolu hemikalija, kao i investicije u oblasti otpada, koje treba da u većoj meri budu usmerene na razdvajanje i reciklažu. Preostalih 40% ugovorenih radova na niškoj deponiji sastoji se od zatvaranja dela S4, odnosno ugradnje vodonepropusnog materijala-geofilca, koji sprečava zagađenje vodotokova.

TV K::CN