Završen upis radnika propalih niških preduzeća

Zoran JovicViše od 6 000 radnika propalih niških firmi predalo je dokumentaciju o potraživanju zaostalih zarada Centru za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Najviše prijava je iz nekadašnjih velikih firmi Jastrebac, Građevinar, Elektronska industrija, Mašinska industrija Niš, Vulkan i Niteks. Uslov je bio da se ta preduzeća i dalje vode u APR-u. Direktor Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu, Zoran Jović, kaže da je očekivan manji broj prijava, a ono što sledi jeste unos podataka u elektronsku bazu. Mnoge prijave su pristigle od radnika koji su radili u privatnim firmima, a one se, kako kaže Jović, neće uvažiti jer je prijava važila samo za radnike državnih firmi koje su poslovale na teritoriji grada Niša. Nakon unosa podataka u elektronsku bazu, grad će imati uvid u potraživanja radnika i na osnovu njih odlučiće o jednokratnoj novčanoj pomoći koju će dodeliti tim radnicima. Za zarade koje im nisu isplaćene nadležno ministarstvo će odlučiti kako će se i kada izvršiti isplata. Prvi upis radnika izršen je 2011. godine, ali su prema priči čelnih ljudi grada ti podaci bili neadekvatni, pa se zbog toga moralo početi sa novim evidentiranjem. Agencija za privatizaciju je tada upisivale radnike koji su tražili potraživanja zaostalih zarada, dok je sada to radio Centar za socijalni rad jer je grad doneo odluku da se radnicima dodeli jednokratna novčana pomoć.