Radovi na putnom prelazu u Šidu

Od 21. do 28. marta 2016. godine planirano je izvođenje radova na sanaciji oštećenja putnog prelaza u nivou sa prugom Šid – Beograd na deonici državnog puta br. 121 koji zahtevaju obustavu saobraćaja u delu Šida kao i na deonici puta između Šida i Adaševaca.  Za vreme izvođenja radova drumski saobraćaj će biti preusmeren na alternativni putni pravac Šid – Vašica – Adaševci.