Pristižu zahtevi za otpremnine

novac_150426_193330Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je da očekuje da u aprilu počnu da pristižu u većem broju zahtevi za isplatu otpremnina zaposlenima u organima državne uprave i drugim državnim organima i ustanovama, za koje ovo ministarstvo isplaćuje otpremnine, a kojima je po osnovu racionalizacije prestao radni odnos.Kako je objavljeno na sajtu tog ministarstva, državni organi i ustanove imali su zakonski rok da do 8. februara 2016. godine donesu svoje akte o unutrašnjem uredjenju i sistematizaciji radnih mesta.Navodi se da je tom ministarstvu do sada ukupno 34 državna organa i ustanove dostavilo zahteve za isplatu otpremnina za ukupno 237 zaposlenih u tim organima. Objavljeno je da su do sada svi pristigli zahtevi za otpremnine prekontrolisani i da je utvrdjeno da su samo dva od 34 organizaciona oblika dostavili uredne zahteve.“Svi ostali zahtevi vraćeni su na doradu jer najčešće nisu sadržali lične podatke potrebne za isplatu, adekvatno izračunate iznose otpremnina, ili je došlo do pogrešne primene zakonskih rešenja“, objavilo je resorno ministarstvo. Organizacioni oblici mogu da podnesu zahteve za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine tek nakon sprovedenog postupka racionalizacije, po osnovu koje su zaposleni koji su anketirani mogli da prihvate sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade, ili su utvrdjeni kao višak i imaju pravo na otpremninu. Kada je reč o zaposlenima u organima državne uprave, nakon što organ donese novi Pravilnik o unutrašnjem uredjenju i sistematizaciji radnih mesta, svi državni službenici u tom organu rasporedjuju se na odgovarajuća radna mesta, a za one zaposlene koji su ostali nerasporedjeni radni odnos prestaje nakon dva meseca. Zahtev za isplatu otpremnine može podneti posle donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa.